Lippujen arvojärjestys

ITSENÄISTEN VALTIOIDEN KANSALLISLIPUT
ranskankielisessä aakkosjärjestyksessä
ITSENÄISEN VALTION AUTONOMISTEN ALUEIDEN LIPUT
esimerkiksi Ahvenanmaa ja Yhdysvaltain osavaltiot
KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN LIPUT
esimerkiksi Punaisen Ristin ja YK:n liput, Olympialippu
KANSAINVÄLISTEN ALUEELLISTEN JÄRJESTÖJEN LIPUT
esimerkiksi EU
HEIMOLIPUT
esimerkiksi Saamen lippu
VALTION HALLINNOLLISTEN ALUEIDEN LIPUT
läänin tai maakunnan liput

KAUPUNKIEN LIPUT

VALTAKUNNALLISTEN JÄRJESTÖJEN LIPUT

AMMATTIKUNTIEN LIPUT
esimerkiksi poliisin lippu

MUUT JÄRJESTÖLIPUT

MUUT LIPUT
esimerkiksi yritys- ja mainosliput