Suomalaisuuden Liitto ry:n kielipoliittinen ohjelma

Suomen kansalaisten demokraattisten oikeuksien, valinnanvapauden ja kansallisen edun toteutuminen sekä kiihtyvä maapalloistuminen ja EU:n normiston kehitys edellyttävät Suomen kielipolitiikan perusteellista uudelleen arviointia. Liitto edellyttää, että siinä otetaan huomioon seuraavat keskeiset näkökohdat:

1. Nykyinen pakollinen ruotsin kielen opetus peruskoulusta yliopistotutkintoihin muutetaan kaikilla koulutuksen asteilla vapaaehtoiseksi.

2. Suomen kieli säädetään ainoaksi valtakunnallisesti viralliseksi kieleksi.

   Toisena kansalliskielenä säilyy ruotsi, mutta se muutetaan alueellisesti viralliseksi vähemmistökieleksi.

3. Suomen kieli nostetaan Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjolan valtioiden yhteistyön viralliseksi kieleksi. Baltian maiden liityttyä pohjoismaiseen yhteistyöhön kieleksi tulee englanti.

   Suomi ja Ruotsi ovat ainoat maat EU:ssa, joissa toisen maan pääkieli on suurin vähemmistökieli toisessa maassa. Molemminpuolisen vastavuoroisuuden tarvetta korostaa Euroopan Neuvoston vähemmistösopimuksen 18 artikla. Siinä jäsenmaita kehotetaan kahdenvälisiin sopimuksiin vähemmistöjen kohtelussa. Suomen tulee olla aloitteellinen tässä asiassa.

4. Suomalaisten kielitaitoa tulee parantaa ja erityisesti laventaa. Kaikkien suomalaisten peruskielitaitoon tulee kuulua suomi ja vähintään yksi vieras kieli, ensisijaisesti englanti.

   Yliopistolaitoksen kansainvälistäminen ja tason nostaminen edellyttävät niitä koskevien virkakielisäädösten uudistamista. EU:n syrjimättömyyssäädösten takia suomalaisilla ei saa olla erilaiset kielivaatimukset maamme virkoihin kuin muilla EU-maiden kansalaisilla.

Suomalaisuuden Liitto ry 10.4.2008