Yleinen

Ruotsin kieli valmistumisen ja työnsaannin esteenä

SL_Favicon

Nimimerkki ”296 op” kysyi Helsingin Sanomissa ”Tappaako pakollinen ruotsin kurssi unelmani tutkijan urasta?”. Vastauksena tähän voi sanoa, kyllä, näin se tekee. Me Suomalaisuuden Liiton kieliosastossa olemme erittäin huolissamme tästä kehityksestä.

Yhdenvertaisuutta loukataan sekä tutkinnoissa että työhönotossa, koska yliopistot ovat avanneet ovensa ruotsia osaamattomille ulkomaalaisille opettajille ja tutkijoille. Lisäksi Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset sekä ulkomailla opiskelevat suomalaiset, ovat toisen kotimaisen kielen opiskeluvaatimusten suhteen eri asemassa kuin ne Suomessa opiskelevat, jotka ovat suorittaneet perusopintonsa kotimaisilla kielillä.

Asia ei koske ainoastaan korkeakouluopintoja, vaan kaikkia tutkintoja. Suomessa ei voi pakkoruotsin takia valmistua ammattiin myöskään ammattikouluista ja ammattikorkeakouluista, jos ei osaa ruotsia. Kun nuorella on peruskoulusta ruotsista armoviitonen tai ei ole saanut todistusta laisinkaan, miksi vaivautua ammattikoulussakaan, kun ei kumminkaan saa todistusta ruotsin kielen osaamattomuuden takia. Tuloksena on syrjäytyminen, jota yritetään hoitaa muilla keinoilla kuin puuttumalla itse ongelmaan, pakkoruotsin poistoon valmistumisen esteenä.

Nykytilanne on perin nurinkurinen toisen kotimaisen kielen suhteen, kun englanti on syrjäyttänyt suomen kieltä yliopistoissa ja ulkomailla tutkinnon suorittaneet akateemiset opettajat ja tutkijat ohittavat rekrytointitilanteessa entistä useammin kotimaisia hakijoita, jotka eivät voi edes saada tutkintotodistusta ilman kotimaisten kielten opintoja.

Kun yhä useammat suomalaiset suorittavat tutkintoja ulkomailla vieraalla kielellä, he saavat täyden pätevyyden virkoihin, ilman molempien kotimaisten kielten opintoja. Näin toisen kotimaisen kielen osaaminen jää ”kotoperäisten” suomalaisten erityisvelvollisuudeksi, yhdenvertaisuuslain vastaisesti.

Me Suomalaisuuden Liiton kieliosastossa vaadimme valtiovaltaa puuttumaan tähän epäkohtaan, koska ruotsin kieli ei saa olla ammattiin valmistumisen ja tutkintotodistuksen saamisen esteenä.

Suomalaisuuden Liiton kieliosasto

Avainsanat :
19.12.2016